Bases Legals Photo Born Gourmet 2019

Identificació empresa organitzadora. Facultats.

L’empresa Barcelona Born Gourmet amb domicili fiscal a Ocata, 2 08003 Barcelona (Spain) i CIF G66202060 és l’organitzadora del Concurs de Fotografia “PREMI PHOTO BORN GOURMET”.

L’empresa es reserva la facultat d’interpretar les presents Bases del Concurs. La seva decisió serà inapel•lable.

Inici i Fi del Concurs i àmbit geogràfic

La data d’inici serà dijous, 11 d’abril a les 12.00h. i finalitzarà el dissabte, 13 d’abril a les 22.00h. Només es podrà participar en el període de temps establert.

El Concurs és obert només a les persones residents a España.
L’empresa es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del Concurs en cas de força major.

Regles i Condicions per participar

Temàtica

El tema central és la gastronomia i la seva relació amb els diferents elements que configuren el fet de menjar: els productes, la cuina, la barra, les taules, el vi, els comensals … Dins de l’espai dels diferents establiments que participen en Photo Born Gourmet trobaràs infinites possibilitats de desenvolupar la teva imaginació per crear les millors fotos. Així que, deixa volar la imaginació!

Obra / Dispositius

Imatges originals realitzades amb qualsevol dispositiu durant els 3 dies de durada del Photo Born Gourmet, amb ajustos exclusivament relacionats amb exposició, color i paràmetres fotogràfics. No s’acceptaran fotomuntatges que suposin l’exclusió / inclusió d’objectes / subjectes superposats a l’instant de la presa fotogràfic.

Condicions per participar

El participant s’haurà d’inscriure amb antelació a la pàgina web barcelonaborngourmet/photoborngourmet i ser major d’edat en el moment de la celebració del Premi.

Per poder participar en el Premi, el participant haurà de pujar la seva millor fotografia realitzada amb qualsevol dispositiu a Instagram, i:

 • Utilitzar el hashtag #photoborngourmet2019
 • Seguir i esmentar els comptes de @borngourmet i @fujifilmxworld_es.
 • Disposar d’un compte d’Instagram obert i amb accés a les seves imatges.

Només s’admetran les fotos publicades a Instagram, en les dates establertes i realitzades en els establiments participants en el Premi.

Cada participant només podrà utilitzar un perfil d’Instagram, pel que de trobar múltiples perfils d’un únic usuari, aquest serà invalidat per la seva participació en el Premi.

No podran participar com a usuaris en el sorteig aquelles imatges que no tinguin clares referències a la gastronomia.

No s’acceptaran fotografies que atemptin contra la intimitat i dignitat de terceres persones. Tampoc s’acceptaran fotografies que suposin la difusió de valor negatius o un intent d’atemptar contra la imatge i el bon funcionament del qualsevol local participant en el concurs

Es permesa la participació d’una mateixa persona amb diferents fotografies a Instagram, sempre que es compleixin les condicions d’aquestes bases legals.

Exclusions

Queden exclosos de la participació els empleats de les companyies organitzadores i qualsevol participant resident fora del territori nacional.

Penalitzacions en cas d’ús fraudulent

Si l’empresa organitzadora constata que hi ha frau o comportaments abusius i/o malintencionats es procedirà a la desqualificació del participant i anul•lació de les participacions considerades no permeses. L’empresa es reserva emprendre accions judicials oportunes.

Exempció de responsabilitat

L’empresa no es farà responsable en cas de danys o perjudicis derivats de la falta de disponibilitat o continuïtat del funcionament de la plataforma Instagram utilitzada per la participació en el Concurs.
Tampoc es farà responsable per els usos fraudulents o comportaments abusius i/o malintencionats.

Beneficis

Totes les persones inscrites podran recollir a partir del dijous 11 d’abril a les 12.00 el seu kit d’inscripció al Punt d’Informació habilitat al Passeig del Born 14, que inclou:

 • Un element identificatiu d’ús totalment personal.
 • Un val de descompte del 10% en els diferents establiments participants de Barcelona Born Gourmet. Aquest descompte serà canviable només una vegada en cada establiment participant per a un acte de consum de màxim 2 persones, i només durant els dies de celebració del Photo Born Gourmet 2019
 • Un mapa amb tots els establiments que hi participen i la informació del Premi.

Modalitat de concurs

El Jurat

 • Iker Morán periodista i fotògraf expert en fotografia gastronòmica, i president del Jurat.
 • Eva Vila, afinadora de formatges de Vila Viniteca.
 • Iñaki Lz de Viñaspre, cuiner basc i president de Grup Sagardi.
 • David Airob, fotògraf i ambaixador de Fuji.
 • María Ángeles Torres, fotògrafa especialitzada en gastronomia.
 • Mikel Urmeneta, artista i dissenyador gràfic.
 • Ricard Martin periodista gastronòmic de Time Out

La decisió del Jurat és inamovible.

Elecció guanyadors

El guanyador serà elegit pel jurat entre totes les fotografies presentades a Instagram en les dates recollides en aquestes bases legals i complint totes les especificacions.

Entre les fotografies que compleixin aquestes condicions, els guanyadors seran elegits tenint en compte la creativitat, originalitat i tècnica de la fotografia.

Barcelona Born Gourmet contactarà amb un missatge privat per Instagram i se sol•licitarà prova d’arxiu original de la imatge, quedant descartades les còpies no autoritzades d’imatges ja publicades.

Anunciarem els guanyadors a través de www.instagram.com/borngourmet en el termini de 3 dies (72horas).

Valor i naturalesa dels premis

 • 1er PREMI Especial del Jurat: 1.000 € + càmera de la Sèrie X de Fujifilm X-T20 amb objectiu Fujinon XC15-45mm
 • 2ER PREMI Producte: 500 € + càmera de la Sèrie X de Fujifilm X-T100 amb objectiu Fujinon XC15-45mm
 • 3r PREMI en Moviment: 250 € + càmera de la Sèrie X de Fujifilm XF10
 • 7 finalistes – pack Born Gourmet

Propietat intel•lectual i Cessió de Drets d’imatge

Les fotografies participants han de ser inèdites i el participant ha de disposar de la totalitat dels drets d’explotació en exclusiva i no haver cedit cap dret a tercers. En cas que la fotografia contingui la imatge reconeixible d’una persona, aquesta haurà d’haver atorgat al participant el seu consentiment exprés i inequívoc per la finalitat del participació en el Concurs en el marc de les presents Bases.

Els autors de les fotografies seleccionades cediran, amb la simple presentació de les seves fotografies al Concurs PHOTO BORN GOURMET, a títol gratuït i durant un període de cinc anys, a favor de Barcelona Born Gourmet els drets de reproducció, comunicació, distribució, i divulgació pública a l’efecte d’exposició i divulgació mitjançant els suports que editi Barcelona Born Gourmet o terceres persones a les seves instàncies, esmentant sempre el nom de l’autor.
Barcelona Born Gourmet no realitzarà un ús comercial de les fotografies sense prèvia autorització per escrit del fotògraf propietari dels drets d’explotació de les fotografies.

Protecció de Dades

L’usuari participant garanteix que les Dades Personals facilitades a Barcelona Born Gourmet amb motiu de la present promoció són veraces i es fa responsable de comunicar a aquesta qualsevol modificació en els mateixos.

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), consenteixo que les meves dades siguin tractades sota la responsabilitat de Barcelona Born Gourmet per gestionar la participació en el Concurs PHOTO BORN GOURMET i enviar-me comunicacions relatives al mateix.
Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a això i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.

En el cas de ser guanyador del sorteig, autoritzo a publicar el meu nom en els mitjans de comunicació.

Em dono per informat que tinc dret a revocar aquest consentiment en qualsevol moment i a exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les meves dades i els de limitació i oposició al tractament adreçant-me a Barcelona Born Gourmet, Ocata, 2 08003 Barcelona o al mail info@barcelonaborngourmet.com.

També estic informat que puc reclamar davant l’Autoritat de Control a www.aepd.es si considero que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

No vinculació a plataforma o xarxa social

Aquest Concurs no té vinculació amb cap xarxa social i, en cap cas, Instagram patrocina, avala, recolza aquesta iniciativa ni està associada amb ella de cap manera.

Acceptació de les Bases legals

La participació suposa l’acceptació plena i incondicional de totes les bases aquí recollides. El reconeixement com a participant vàlid queda subjecte al compliment de les condicions establertes en aquestes bases.

Qualsevol manifestació de no acceptació de la totalitat o part de aquestes bases legals implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència d’això, Barcelona Born Gourmet quedarà alliberada del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.

Contacte:

Per a qualsevol qüestió relativa a aquestes bases, podeu dirigir-vos a per correu a info@barcelonaborngourmet.com, incloent-hi les vostres dades de contacte que estaran emparades per la mateixa protecció aquí establerta.